Philippines
SIBYAHAN NGA DAPIG SA KAMATUORAN SUMBONGANAN SA MGA GINADAOG-DAOG OG LINUPIGAN, NAG UNA SA BALITA UG PATAS NGA KOMENTARYO UG SERBISYO PUBLIKO. PAMINAWA ANG NOBYENTAY KWATRO PUNTO SINGKO RPFM ANG RADYO NI JUAN.
No comment yet Share to have comments