C.ơn mọi ng đã nghe, hẹn gặp lại vào các số tiếp theo !

 

Thanks for listen, see you next episode !

te tè té te tè hmmm.....
Bayyy
hôm nay e ngủ có người nên kh sợ :) hjhj
HM .. a cứ mở bài tiếng quạ réo vong hồn :)