ok v nghe sau
e về đây bye a
còn 10p nữa
e p về r
hết chưa a
nghe trc đã, edit sau