Four-Decade Duo Production, Inc. together with, Soundstream Broadcasting Network presents "Adda Kami Manen!" programa dagiti aguliteg nga Jun Seriales ken John Mark Pastor, dagiti maawawagan nga FOUR-DECADE DUO a nagtaud ti Ramon, Isabela. sadiay 97.7 Sweet Radio, DWMX, Santiago City kada Domingo, Alas Dose inggana alas Tres ti Malem