Ο όμιλος μαθητικού ραδιοφώνου λειτουργεί από το σχολικό έτος 2016-2017.

Live
686
Feb 25, 2017
Live
177
Feb 25, 2017